Najave događaja

Tematska otvorena vrata u Kruševcu - Zašto suđenja dugo traju?

 

 

 

Petak, 25. oktobar 2019. godine
Vreme: 17.00 - 18.30 h
Mesto: Osnovni sud u Kruševcu, sudnica br 35
Adresa: Trg kosovskih junaka 3

 

Potvrdi svoje učešće do četvrtka, 24. oktobra do 17 h na e-mail prijava@yucom.org.rs ili telefonom na broj 018/3069755

 

U saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Osnovnim sudom u Kruševcu, od juna 2019. godine, redovno se, tri puta godišnje, održavaju Tematska otvorena vrata. Ona predstavljaju otvoreni forum za diskusiju sa građanima o načinu rada njihovog suda. Na taj način građani će imati priliku da upoznaju sud iz drugačije perspektive i kroz dijalog sa predstavnicima pravosuđa reše brojne dileme koje imaju kao realni ili potencijalni učesnici u sudskom postupku.

 

 

16.45 – 17.00 -  Registracija učesnika i učesnica

I DEO

Zašto suđenja dugo traju? 

Moderatorka        Dr Katarina Golubović, Predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava – YUCOM

 

 

17.00-17.20       Odgovor Osnovnog suda u Kruševcu na glavni izazov srpskog pravosuđa
Slobodan Ivanović, Predsednik Osnovnog suda u Kruševcu

 

 

17.20 -17.40      Aktivnosti državnih organa na rešavanju dugotrajnih postupaka
Vladan Cvetković, Sudija Osnovnog suda u Kruševcu

 

 

17.40 – 17.50    Kako civilno društvo pomaže građanima?
Uroš Mišljenović, Partneri za demokratske promene

 

 

II DEO

17.50 – 18.30     Diskusija i pitanja građana

18.30                  Posluženje

Prijavite se

Pretraga