Online tematska otvorena vrata - "Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku?"

 

 

 

Petak, 18. septembar 2020. godine
Vreme: 17.00 - 18.20 h
Mesto:
Facebook stranica Otvorenih vrata pravosuđa

 

Potvrdi svoje učešće do četvrtka, 17. septembra do 17 h na e-mail prijava@yucom.org.rs ili telefonom na broj 018/306975.

 

U saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Osnovnim sudom u Kruševcu, od juna 2019. godine, redovno se, tri puta godišnje, održavaju Tematska otvorena vrata. Ona predstavljaju otvoreni forum za diskusiju sa građanima o načinu rada njihovog suda. Na taj način građani će imati priliku da upoznaju sud iz drugačije perspektive i kroz dijalog sa predstavnicima pravosuđa reše brojne dileme koje imaju kao realni ili potencijalni učesnici u sudskom postupku.

 

 

16.55 – 17.00        Registracija učesnika i učesnica

 

 

I DEO                    Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku ?

17.00 - 18.00

 

 

Moderatorka:

 

Nataša Stojadinović, advokatica i saradnica Centra za pravosudna istraživanja CEPRIS

 

 

17.00-17.15          Nova uloga sudova u izvršnom postupku – glavni izazovi

 

Ana Damnjanović, sudija i predsednica izvršnog odeljenja Osnovnog suda u Kruševcu

 

 

17.15 -17.30         Šta građanima donose izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju – dosadašnja iskustva javnih izvršitelja

 

Milovan Đinović, javni izvršitelj za područje Višeg suda u Kruševcu i Privrednog suda u Kraljevu

 

 

17.30 – 17.40       Uloga organizacija civilnog društva u ostvarivanju efikasnosti i pravičnosti u postupku pred sudom

 

Katarina Toskić, pravna savetnica Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM

 

 

17.40 – 17.50       Dostupnost informacija građanima o izvršnom postupku

 

Sonja Prostran, viša pravna savetnica, USAID Projekat vladavine prava

 

 

II DEO                   Diskusija i pitanja građana

17.50 – 18.20

Prijavite se

Pretraga