Najave događaja

Aktuelno u Nišu

 

Održana Tematska otvorena vrata „Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku?“ u Osnovnom sudu u Nišu

 

Druga po redu Tematska otvorena vrata u Nišu održana su 4. maja 2020. godine na temu „Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku?“ u Osnovnom sudu u Nišu i na njima su učešće uzeli Dragan Đorđević iz Mreže odbora za ljudska prava, Vera Petrović, sutkinja i predsednica izvršnog odeljenja Osnovnog suda u Nišu, Strahinja Milinović, javni izvršitelj za područje Višeg i Privrednog suda u Nišu, Goran Mitrović iz Udruženje „Narodni parlament“ i Sonja Prostran, viša pravna savetnica iz USAID Projekta vladavine prava.

Dragan Đorđević je moderirao skupom, upoznao učesnike sa projektom i istakao uz čiju podršku se skup organizuje. Takođe, govorio je o formatu skupova i važnosti istih za uspostavljanje bolje komunikacije između građana, sudova i drugih relevantnih aktera (kao npr. izvršiocima, odnosno ubuduće i tužiocima).

Sutkinja Vera Petrović se osvrnula na istorijat smanjivanja nadležnosti osnovnih sudija preko više izmena Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Smatra da je isto korisno za sud jer rasterećuje sudove. Takođe smatra da će izvršitelji poslove oko izvršenja obavljati efikasnije od sudova. Smatra da je posebno u delu prigovora na rešenja o izvršenju bilo dosta neblagovremenog postupanja od strane sudova u Republici Srbiji.  

Javni izvršitelj Strahinja Milinović je fokusirao svoje izlaganje na po njemu aktuelne problematične odredbe propisa koje čine postupak izvršenja manje efikasnim i skupljim za izvršne dužnike. Tako je skrenuo pažnju na njegovo iskustvo da ustanovljen procenat izvršenja na minimalnim zaradama/penzijama od 1/10 jeste zapravo nepovoljniji dugoročno za izvršnog dužnika. Ovo pre svega jer izvršni poverioci ne mogu na ovaj način da se naplate od primanja dužnika, pa onda pokreću postupak izvršenja nad pokretnim i nepokretnim stvarima. Izvršitelj je govorio i nemogućnosti da se izvršenje obavi nad određenim budžetskim korisnicima jer se isti proglašavaju kao korisnici javnih sredstava, te u tom smislu smatra da zakon i dalje nije isti za sve, odnosno da postoje privilegovani.  

Goran Mitrović je prisutne upoznao sa načinom na koji civilno društvo pomaže građane i istakao je da je i sam skup i sam projekat u okviru koga se realizuje skup jedan od načina na koji OCD pomažu građane, te pozvao prisutne da redovno posećuju internet prezentaciju projekta i čitaju tekstove i upoznaju se sa drugim korisnim sadržajima, te uključe u diskusiju i daju komentare ili govore o svom ličnom iskustvu sa pravosuđem.

Sonja Prostran je govorila o ulozi USAID RoL projekta u poboljšanju dostupnosti informacija o izvršnom postupku. Prezentovala je učesnicima mogućnost informisanja putem elektronske table i pokazala reklamni video koji promoviše ovu tematiku. Takođe, govorila je o nekim često postavljanim pitanja sa prethodnih Tematskih otvorenih vrata u drugim mestima, a tiču se interesovanja i uloge USAID za problematiku izvršnih postupaka.

Agenda_Tematska otvorena vrata_Niš (04.03.2020.)

 

Održana Tematska otvorena vrata „Zašto suđenja dugo traju“ u Osnovnom sudu u Nišu

 

Blizu 70 građana Niša imalo je u utorak 16. jula po mnogo čemu jedinstvenu priliku, da razgovaraju sa nosiocima pravosudnih funkcija o problemima u radu pravosuđa i problemima građana sa pristupom pravdi, tokom skupa organizovanom u zgradi Osnovnog suda u Nišu.

 

U saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Osnovnim sudom u Nišu, redovno će se održavati Tematska otvorena vrata. Ona predstavljaju otvoreni forum za diskusiju sa građanima o načinu rada njihovog suda. Na taj način građani imaju priliku da upoznaju sud iz drugačije perspektive i kroz dijalog sa predstavnicima pravosuđa reše brojne dileme koje imaju kao realni ili potencijalni učesnici u sudskom postupku.

 

Dragan Đorđević iz CHRIS mreže odbora za ljudska prava u Srbiji, Goran Spasić, predsednik Osnovnog suda u Nišu, Miško Radivojević, sudija Osnovnog suda u Nišu i Goran Mitrović iz Udruženja „Narodni parlament“ tokom dvočasovnog trajanja Otvorenih vrata diskutovali su sa građanima na temu „Zašto suđenja dugo traju?“, ali i o brojnim drugim temama u vezi sa radom pravosuđa, te aktuelnom i perspektivnom ulogom organizacija civilnog društva u pružanju pomoći građanima radi lakšeg ostvarivanja različitih ljudskih prava i odnosu građana sa pravosuđem.

 

Jedan od zaključaka sa skupa koji je na neki način i dominirao diskusijom jeste potreba za sistemsko angažovanje organizacija civilnog društva preko inicijativa javnog zagovaranja koje će „pomoći“ donosiocima odluka u domenu pravosuđu da bolje sagledaju probleme sa kojima se sudovi suočavaju. Postoji puno prostora za rad na unapređenju efikasnosti i pristupa pravdi, upravo o onome o čemu je bilo dosta diskusije tokom prvih u nizu od Tematskih otvorenih vrata organizovanih u Nišu.

 

 

Agenda_Tematska otvorena vrata_Niš (16.07.2019.)

Prijavite se

Pretraga