Najave događaja

Aktuelno u Knjaževcu

 

Održana Tematska otvorena vrata „Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku?“ u Osnovnom sudu u Knjaževcu

 

 

Druga po redu Tematska otvorena vrata u Osnovnom sudu u Knjaževcu održana su 05. februara 2020. godine na temu „Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku?“ na kojima su učešće uzeči Sofija Mandić kao predstavnica Centra za pravosudna istraživanja, Sanja Sokolović, sudija Osnovnog suda u Knjaževcu, Mića Ivković, javni izvršitelj za područje Višeg suda u Zaječaru i Privrednog suda u Zaječaru, Goran Mitrović, iz Udruženja „Narodni parlament“ i Uroš Poluga, viši pravni savetnik USAID Projekta vladavine prava.

Sofija Mandić, je moderirala skupom, upoznala učesnike skupa sa projektom i istakla uz čiju podršku se skup organizuje. Takođe je govorila o formatu skupova i važnosti istih za uspostavljanje bolje komunikacije između građana i sudova. Izlaganje sudije Sanje Sokolović je uglavnom bilo fokusirano na najnovije izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Javni izvršitelj Mića Ivković se osvrnuo na njegova dosadašnja iskustva u radu, sa fokusom na po njemu problematične odredbe ranije važećih, ali i aktuelnih propisa u oblasti izvršenja. Tako je npr konstatovao da je aktuelni Zakon o izvršenju i obezbeđenju neka zlatna sredina kad je u pitanju odnos između poverilaca i dužnika, dok je istovremeno najmanje povoljan i pogodan za same izvršitelje. Goran Mitrović je istakao da je i sam skup i sam projekat u okviru koga se realizuje skup jedan od načina na koji OCD pomažu građanima, te pozvao prisutne da redovno posećuju Internet prezentaciju projekta i čitaju tekstove i upoznaju se sa drugim korisnim sadržajima, te uključe u diskusiju i daju komentare ili govore o svom ličnom iskustvu sa pravosuđem. Uroš Poluga je govorio o ulozi USAID Projekta vladavine prava u poboljšanju dostupnosti informacija o izvršnom postupku. Prezentovao je projekat elektronske table i učesnicima skupa pokazao reklamni video koji promoviše ovu tematiku.

 

 

Agenda_Tematska otvorena vrata_Knjaževac (05.02.2020.) 

 

 

Održana Tematska otvorena vrata „Zašto suđenja dugo traju“ u Osnovnom sudu u Knjaževcu
 

 

 

Tematska otvorena vrata Zašto suđenja dugo traju“ održana su u Knjaževcu 07.10.2019. godine sa ciljem da se sudije kroz direktnu komunikaciju približe građanima i da se otvoreno razgovara i razmenjuju iskustva o funkcionisanju pravosuđa.

 

Saša Đorđević, istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i moderator skupa, je poželeo dobrodošlicu svima i podelio zanimljivosti iz jednog istraživanja iz 2014. godine, u kojem su sudije, tužioci i advokati pitani za mišljenje zašto suđenja dugo traju: 88% tužilaca kaže da je to zbog opstrukcije stranaka u postupku, što misli i 79% anketiranih sudija. Advokati imaju drugačiju sliku jer 74% advokata misli da je to zbog greške suda ili sudskog osoblja.

 

 

Pavlović Mirjana, vršilac funkcije predsednika Osnovnog suda u Knjaževcu, se osvrnula na dugu tradiciju sudovanja u Knjaževcu koja datira od 1808. godine kada je osnovan magistrat - institucija koja je preuzela ulogu suda. Pavlović je naglasila da je u vremenu postojanja opštinskog sud imao 9 sudija i preko 50 zaposlenih u sudskom osoblju, ali odlukom Visokog saveta sudstva 2014. godine odlučeno je da to bude 7 sudija. Ubrzo je broj smanjen na 6 sudija i 24 sudskog osoblja. Osnovni sud u Knjaževcu je ostao sa istim ili povećanim brojem predmeta od 2009. godine nastavio sa radom sa manjim brojem sudija. Sudija Pavlović je istakla da nikada nisu imali broj sudija određenih odlukom Visokog saveta sudstva, već funkcionišu sa 5 sudija, a u 2014. godini su funkcionisali sa 4 sudije.  I pored nedovoljnog broja sudija i sudskog osoblja, sud u Knjaževcu postiže odlične rezultate, te da je zbog toga u oktobru 2018. godine dobio priznanje od strane Vrhovnog kasacionog suda za doprinos unapređenju efikasnosti i kvaliteta sudskog sistema Republike Srbije. Pavlović je istakla da svakog četvrtka prima stranke, a pored toga postoje i oglasna tabla kao i Internet prezentacija suda. Pavlović je pozvala građane i ostale sudije da koriste medijaciju za rešavanje sporova.

 

 

Slobodan Stamenković, sudija Osnovnog suda u Knjaževcu, naveo je da na dužinu trajanja postupka utiče mnoštvo faktora poput vrste spora, složenosti postupka, broja stranaka u sporu, tužbenog zahteva, izvođenja dokaza, ali i saradnje sa drugim relevantnim državnim organima poput policije i Pošte. Stamenković je skrenuo pažnju da nove sudije često dobijaju stotine predmeta u prvim danima otkako počnu da rade, a da Visoki savet sudstva ne popunjava automatski upražnjena mesta. Za nedovoljan broj sudija ističe da država uvek pravda nedostatkom novčanih sredstava za plate sudijama, ali da često plaća visoke naknade kada izgubi sporove o povredi prava na suđenje u razumnom roku, te da se taj novac mogao iskoristiti za zapošljavanje novih sudija koje bi se sistemski bavile smanjivanjem broja starih predmeta.

 

 

Goran Sandić iz Beogradskog centra za ljudska prava je građanima približio ulogu organizacija civilnog društva za zaštitu prava građana. Izdvojio je dva oblika pomoći građanima koje organizacije civilnog društva preduzimaju: besplatnu pravnu pomoć i istraživački rad. Zaključio je da je besplatna pravna pomoć od velikog značaja za građane koji ne poznaju ili nedovoljno poznaju svoja prava i treba im profesionalna pomoć. Kroz istraživanja, nevladine organizacije analiziraju rad pravosuđa i upućuju preporuke za efikasniju zaštitu prava građana. 

 

Tokom diskusije, građana koji su izrazili zadovoljstvo radom Osnovnog suda u Knjaževcu.

 

 

Projekat „Otvorena vrata pravosuđa“ za cilj ima jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija kroz poboljšanje komunikacije između građana i pravosuđa. Projekat realizuje koalicija koju čine 12 organizacija koje se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije, kao i strukovna udruženja pravosuđa.

 Agenda_Tematska otvorena vrata_Knjaževac (07.10.2019.)

 

 

 

 

 

Prijavite se

Pretraga