untitled-mindqwcq-2022.png

Izveštaj o praćenju stanja u pravosuđu za 2022. godinu

Ovim Izveštajem se okončava treći ciklus praćenja stanja u pravosuđu, započet Izveštajem za 2020. godinu. Kao i prethodna dva, pripremljen je na platformi saradnje organizacija civilnog društva i projekta „Otvorena vrata pravosuđa“, okupljenih oko zajedničke vrednosti unapređenja vladavine prava putem jačanja mehanizama sudske pravne zaštite građana. Preduslovi za ostvarivanje tih vrednosti su nezavisno sudstvo, stručnost i nepristrasnost sudija, neselektivno i samostalno postupanje javnih tužilaca, ali i niz materijalnih, tehničkih i organizacionih uslova za uspešno i efikasno funksionisanje sudstva. Na osnovu posebne, originalne metodologije istraživanja, ovi sistemski preduslovi se posmatraju i ocenjuju u kontekstu stvarnog okruženja i ostvarivanja zaštite prava građana u sudskom postupku. Izveštaj sadrži rezultate praćenja stanja na osnovu istovetnih standarda i kriterijuma za ocenjivanje, kao u prethodna dva ciklusa, sa podacima koji se odnose na 2022. godinu.

 

Ceo izveštaj možete pogledati OVDE.

 

Prijavite se

Pretraga