image

I

Ivan Milojić,

Sudija Osnovnog suda u Nišu i član Foruma sudija Srbije, učestvovao 26. januara 2021. godine na tematskim otvorenim vratima na temu ''Zastarelost potraživanja- šta građani treba da znaju?''

N

Nebojša Stanković,

Advokat i predavač na Advokatskoj akademiji Advokatske komore Srbije, učestvovao 26. januara 2021. godine na tematskim otvorenim vratima na temu ''Zastarelost potraživanja- šta građani treba da znaju?''

d

doc. dr Aleksa Radonjić,

Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, učestvovao 26. januara 2021. godine na tematskim otvorenim vratima na temu ''Zastarelost potraživanja- šta građani treba da znaju?''

T

Tanja Drobnjak,

Sudija Osnovnog suda u Novom Sadu, učestvovala 26. januara 2021. godine na tematskim otvorenim vratima na temu ''Zastarelost potraživanja- šta građani treba da znaju?''

G

Gordana Moravski,

V.d direktor Biroa za pružanje besplatne pravne pomoći Grada Novog Sada, učestvovala 20. oktobra 2020. godine na tematskim otvorenim vratima na temu ''Pravo na besplatnu pravnu pomoć''.

M

Mihailo Pavlović,

Advokat, učestvovao 20. oktobra 2020. godine na tematskim otvorenim vratima na temu ''Pravo na besplatnu pravnu pomoć''.

A

Ana Lekić,

Zamenik sekretara Skupštine Grada Novog Sada i lice za odlučivanje o zahtevima za odobravanje besplatne pravne pomoći, učestvovala 20. oktobra 2020. godine na tematskim otvorenim vratima na temu ''Pravo na besplatnu pravnu pomoć''.

M

Mirjana Šponja,

Sudija Osnovnog suda u Novom Sadu, učestvovala 20. oktobra 2020. godine  na tematskim otvorenim vratima na temu ''Pravo na besplatnu pravnu pomoć''.

S

Sonja Prostran,

Viša pravna savetnica, USAID Projekat vladavine prava, učestvovala 11. februara 2020. godine na tematskim otvorenim vratima na temu ''Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku?''

B

Biljana Peševska,

Javni izvršitelj za područje Višeg suda u Novom Sadu i Privrednog suda u Novom Sadu, učestvovala 11. februara 2020. godine na tematskim otvorenim vratima na temu ''Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku?''

A

Ana Toskić Cvetinović,

Izvršna direktorka, Partneri za demokratske promene Srbije, učestvovala 11. februara 2020. godine na tematskim otvorenim vratima na temu ''Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku?''

S

Sofija Mandić,

Centar za pravosudna istraživanja- CEPRIS, učestvovala 2. jula 2019. godine na tematskim otvorenim vratima na temu ''Zašto suđenja dugo traju?''

M

Milan Knežević,

Sudija Osnovnog suda u Novom Sadu, učestvovao 2. jula 2019. godine na tematskim otvorenim vratima na temu ''Zašto suđenja dugo traju?''

B

Biljana Lepotić,

Sudija Osnovnog suda u Novom Sadu, učestvovala 2. jula 2019. godine na tematskim otvorenim vratima na temu ''Zašto suđenja dugo traju?''

T

Tatjana Pakledinac,

Prva zamenica predsednice Osnovnog suda u Novom Sadu, učestvovala 2. jula 2019. godine na tematskim otvorenim vratima na temu ''Zašto suđenja dugo traju?''

Učestvovala 11. februara 2020. godine na tematskim otvorenim vratima na temu ''Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku?''

J

Jelena Miletić,

Centar za evropske politike- CEP, učestvovala 2. jula 2019. godine na tematskim otvorenim vratima na temu ''Zašto suđenja dugo traju?''

M

Maja Kamenov,

Mreža CHRIS - Odbor za ljudska prava Niš, učestvovala 16. seprembra 2021. godine na tematskim otvorenim vratima na temu ''Razvod braka i razvrgavanje vanbračne zajednice''.

J

Jelena El Sayad,

Centar za socijalni rad u Svilajncu, učestvovala 16. seprembra 2021. godine na tematskim otvorenim vratima na temu ''Razvod braka i razvrgavanje vanbračne zajednice''.

J

Jovanka Zečević Anđelković,

Advokatica u advokatskoj kancelariji ''Fila'', učestvovala 16. seprembra 2021. godine na tematskim otvorenim vratima na temu ''Razvod braka i razvrgavanje vanbračne zajednice''.

M

Marija Broćić,

Sutkinja Osnovnog suda u Ivanjici, učestvovala 16. seprembra 2021. godine na tematskim otvorenim vratima na temu ''Razvod braka i razvrgavanje vanbračne zajednice''.

S

Sonja Nestorović,

Sudija Osnovnog suda u Kragujevcu, učestvovala 12. novembra 2020. godine na tematskim otvorenim vratima na temu ''Zašto se u dva suda donose različite presude?''

D

Danijela Gojković,

Sudija Osnovnog suda u Ivanjici, učestvovala 12. novembra 2020. godine na tematskim otvorenim vratima na temu ''Zašto se u dva suda donose različite presude?''

M

Mirjana Andrijašević,

Sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, učestvovala 12. novembra 2020. godine na tematskim otvorenim vratima na temu ''Zašto se u dva suda donose različite presude?''

R

Robert Sepi,

Pravni savetnik Transparentnosti Srbije, učestvovao 12. novembra 2020. godine na tematskim otvorenim vratima na temu ''Zašto se u dva suda donose različite presude?''

K

Kristina Todorović,

Advokatica Komiteta pravnika za ljudska prava – YUCOM, učestvovala 11. juna 2020. godine na tematskim otvorenim vratima na temu ''Dostupnost tužilaštva građanima''.

S

Stevan Bošković,

Zamenik Osnovnog javnog tužioca u Požegi, učestvovao 11. juna 2020. godine na tematskim otvorenim vratima na temu ''Dostupnost tužilaštva građanima''.

P

Petar Bjelogrlić,

Sudija Osnovnog suda u Ivanjici, učestvovao 11. juna 2020. godine na tematskim otvorenim vratima na temu ''Dostupnost tužilaštva građanima''.

D

Dušan Protić,

Centar za evropske politike, učestvovao 11. juna 2020. godine na tematskim otvorenim vratima na temu ''Dostupnost tužilaštva građanima''.

D

Dušan Petrović,

Direktor za monitoring, evaluaciju i istraživanja USAID Projekat vladavine prava, učestvovao 25. novembra 2019. godine na tematskim otvorenim vratima na temu ''Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izršnom postupku?''

N

Natalija Šolić ,

Advokatica, Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM, učestvovala 25. novembra 2019. godine na tematskim otvorenim vratima na temu '''Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku?''

Učestvovala 11. februara 2020. godine na tematskim otvorenim vratima na temu ''Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku?''

M

Milanka Savić,

Javni izvršitelj za područje Višeg i Privrednog suda u Čačku, učestvovala 25. novembra 2019. godine na tematskim otvorenim vratima na temu '' Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku?''

D

Dr Katarina Golubović,

Predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava – YUCOM, učestvovala 24. juna 2019. godine na tematskim otvorenim vratima na temu ''Zašto suđenja dugo traju?''

D

Dragan Đorđević,

Predsednik Mreže odbora za ljudska prava - CHRIS, učestvovao 24. juna 2019. godine na tematskim otvorenim vratima na temu ''Zašto suđenja dugo traju?''

M

Milan Lugić,

Sudija Osnovnog suda u Ivanjici, učestvovao 24. juna 2019. godine na tematskim otvorenim vratima na temu ''Zašto suđenja dugo traju?''

Ucestvovao 25. novembra 2019. godine na tematskim otvorenim vratima na temu ''Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku?''

G

Goran Sandić,

Saradnik Beogradskog centra za ljudska prava, učestvovao 09. decembra 2021. godine na tematskim otvorenim vratima na temu "Sloboda okupljanja".

M

Milan Filipović,

Pravni savetnik Komiteta pravnika za ljudska prava Jukom, učestvovao 09. decembra 2021. godine na tematskim otvorenim vratima na temu "Sloboda okupljanja".

Učestvovao 20. oktobra 2020. godine na tematskim otvorenim vratima na temu ''Pravo na besplatnu pravnu pomoć''.

B

Božidar Otašević,

Docent na Kriminalističko-policijskom univerzitetu, učestvovao 09. decembra 2021. godine na tematskim otvorenim vratima na temu "Sloboda okupljanja".

K

Kosta Mitrović,

Sudija Prekršajnog suda u Beogradu, učestvovao 09. decembra 2021. godine na tematskim otvorenim vratima na temu "Sloboda okupljanja".

S

Snežana Bjelogrlić,

Predsednica Osnovnog suda u Ivanjici i Predsednica Društvo sudija Srbije, učestvovala 24. juna 2019. godine na tematskim otvorenim vratima na temu "Zašto suđenja dugo traju?"

Učestvovala 25. novembra 2019. godine na tematskim otvorenim vratima na temu ''Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku?''

D

Dragana Lazović,

Advokatica, učestvovala 07. oktobra 2021. godine na tematskim otvorenim vratima na temu "Šta rade javni beležnici i zašto su nam potrebni?".

S

Sava Dedajić,

Javni beležnik, učestvovao 07. oktobra 2021. godine na tematskim otvorenim vratima na temu "Šta rade javni beležnici i zašto su nam potrebni?".

I

Ivan Stojanović,

Sudija Osnovnog suda u Knjaževcu, učestvovao 07. oktobra 2021. godine na tematskim otvorenim vratima na temu "Šta rade javni beležnici i zašto su nam potrebni?".

Pretraga