Aktuelno u Kraljevu

 

Održana tematska otvorena vrata sa temom "Zašto suđenja dugo traju" u Kraljevu

 

Tematska otvorena vrata pod nazivom „Zašto suđenja dugo traju?“ održana su 19. septembra 2019. godine u prostorijama Osnovnog suda u Kraljevu. Cilj ovog događaja je ostvarivanje neposrednog kontakta i komunikacije između građana i predstavnika sudskih institucija, a pre svega otklanjanje predrasuda i negativnih stavova koje građani imaju prema radu suda, odnosno upoznavanje građana sa svim izazovima sa kojima se sudovi susreću u svakodnevnom radu.

Sutkinja Zlata Đorđević, doskorašnja predsednica Osnovnog suda u Kraljevu, izrazila je zadovoljstvo što je taj sud obuhvaćen projektom Otvorena vrata pravosuđa i istakla značaj sprovođenja tog projekta za odnos građana i sudova. Prisutne je upoznala sa problemima koji se tiču samog pitanja sadržanog u nazivu tematskih otvorenih vrata, a u vezi sa radom Osnovnog suda u Kraljevu tokom njenog mandata kao predsednice suda. Pre svega, u pitanju su bili problemi objektivne prirode: nedovoljan broj sudija, uz istovremeno veliki priliv predmeta, manjak administrativnih radnika u sudu, nepravilan rad službe za dostavljanje, loše iskoriščeni kapaciteti sudskih veštaka. Sutkinja Đorđević je govorila i o ličnim naporima koje je, kao nosilac te funkcije, uložila na oktlanjanju posledica rada suda u pogledu predmeta u kojima sudije nisu postupale efikasno, na taj način što je omogućavala građanima da se direktno njoj obrate u situacijama u kojima su smatrali da se sudski postupak ne vodi pravilno.

Reč je potom preuzela sutkinja Radika Maričić, koja je prisutnim građanima na primeru radnih sporova, u kojima je ona najviše postupala, objasnila koje sve okolnosti utiču na to da suđenja traju dugo. Sutkinja je posebno objasnila situacije u kojima brzina rada sudova direktno zavisi od odgovarajuće reakcije drugih, nesudskih organa čiji je rad neophodan za donošenje odluke, kao što su npr. policija i PIO fond.

Sutkinja Nadežda Vidić iz Apelacionog suda u Kragujevcu je govorila o načinu na koji strukovna udruženja pomažu građanima, naglasivši pri tom da, iako na prvi pogled možda ne deluje da su udruženja aktivna, ona ipak uspevaju da na specifične načine utiču na uspostavljanje vladavine prava i samim tim zaštite prava građana. Građanima je objasnila i na koji način mogu pratiti rad strukovnih udruženja.

Prisutni građani su stavili do znanja da uglavnom nisu zadovoljni brzinom donošenja sudskih odluka u postupcima, ali su istovremeno pokazali razumevanje za objektivne probleme koji sprečavaju brže
odlučivanje suda. Takođe su, u razgovoru sa panelistima, istakli da je dobro što se događaj ovog tipa organizuje u njihovom sudu i što će ih biti i ubuduće.

Projekat „Otvorena vrata pravosuđa“ za cilj ima jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija kroz poboljšanje komunikacije između građana i pravosuđa. Projekat realizuje koalicija koju čine 12 organizacija koje se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije, kao i strukovna udruženja pravosuđa.Agenda_Tematska otvorena vrata_Kraljevo (19. septembar 2019.) 

 

 

Održana tematska otvorena vrata sa temom“Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku­­” u Kraljevu

 

U saradnji sa Osnovnim sudom u Kraljevu, 12. decembra 2019. godine, održana su druga po redu tematska otvorena vrata. Tema ove tribine bila je “Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku­­?”.

Preko 20 učesnika imalo je priliku da, na samom početku panela, koji je otvorio Goran Sandić ispred Beogradskog centra za ljudska prava, čuje više detalja o projektu te koje su do sada aktivnosti sprovedene i kakav su direktan uticaj one imale na građane.

Na panelu je govorila i Ivana Gučanin, sudija Osnovnog suda u Kraljevu, predstavljajući prisutnima najvažnije izmene koje donosi novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju. Pre svega, istakla je važnost blagovremenog obaveštavanja o svakoj promeni prebivališta, s obzirom da se nemogućnost dostavljanja pismena javlja kao jedan od najčešćih problema sa kojim se suočavaju učesnici u izvršnom postupku.

Ivan Milovanović, javni izvršitelj za područje Višeg suda u Kraljevu, analizirao je izmene novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju iz ugla kako izvršnih dužnika tako i izvršnih poverilaca, ukazujući na dobra i loša rešenja izmenjenog Zakona i dosadašnju praksu u ovoj oblasti.

Prisutnima se obratila i Ana Toskić Cvetinović, izvršna direktorka organizacije Partneri Srbija, koja je ukazala na značaj sajta https://otvorenavratapravosudja.rs/, samog projekta, kao i ulogu organizacija civilnog društva u ostvarivanju efikasnosti i pravičnosti u postupku pred sudom, pre svega kroz učešće u javnim raspravama, davanjem komentara na nacrte propisa, učešćem u radnim grupama, praćenjem primene propisa, monitoringom suđenja, organizovanjem obuka i treninga, ali i izradama vodiča, publikacija i drugih korisnih dokumenata za građane. Naglasila je dužnost izvršitelja da posreduju između izvršnog poverioca i izvršnog dužnika, ali i iskoristila priliku da ukaže na stanovište Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti koje potvrđuje da su javni izvršitelji takođe obveznici Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i da su stoga dužni da proaktivno objavljuju informatore o svom radu i odgovaraju na zahteve građana, poštujući pravila zaštite podataka o ličnosti.

Uroš Poluga, viši pravni savetnik na USAID-ovom projektu vladavine prava, takođe je ukazao na značaj blagovremenog i tačnog dostavljanja pismena u postupku, te posebno na izmene koje podrazumevaju uvođenje elektronske oglasne table za koju smatra da će dovesti do bolje obaveštenosti građana. Kao jedan od učestalih problema izdvojio je činjenicu da građani i dalje izbegavaju prijem tzv. "plavih koverata" čime nanose sebi više štete nego koristi, pošto je svakako u njihovom interesu da budu upoznati sa postupcima koji se vode protiv njih.

Projekat “Otvorena vrata pravosuđa” kroz brojne vodiče, blogove, infografike i otvorena vrata sudova daje priliku građanima da konstruktivno utiču na pravosudne organe ukazivajući im na prepreke koje građani primećuju u praksi, i omogućava im da se istovremeno upoznaju sa svojim pravima i obavezama. Tako je bilo i ovog puta kada su svi prisutni imali priliku da postave pitanja panelistima i učestvuju u diskusiji.

 

 

Agendatematska-otvorena-vrata kraljevo-12decembar-2019-1.pdf

Prijavite se

Pretraga