Aktuelno u Kragujevcu

 

Održana Tematska otvorena vrata ''Zašto suđenja dugo traju'' u Kragujevcu

 

Tematska otvorena vrata “Zašto suđenja dugo traju” održana su 12. septembra 2019. godine u Osnovnom sudu u Kragujevcu. Cilj tematskih vrata je komunikacija između suda i građana, kao i međusobna razmena mišljenja.

Zoran Ilić, predsednik  Osnovnog suda u Kragujevcu je predstavio sud i izneo svoje mišljenje da sud nikada neće biti predmet pohvala, jer uvek jedna od dve suprotstavljene strane u sudskom postupku nije zadovoljna njegovim ishodom. Takođe je naveo da suđenja u ovom sudu ne traju dugo i da je isti dobitnik tri nagrade Vrhovnog kasacionog suda za doprinos unapređenju efikasnosti i kvaliteta sudskog sistema i za najbolje ostvarene rezultate rada. Približio je građanima je koji su to potencijalni problemi i zbog kojih suđenja mogu dugo da traju.

Takođe je ukazao na mogućnost primene prigovora za suđenje u razumnom roku, u skladu sa Zakonom o pravu na suđenje u razumnom roku.

Potpredsednica suda, Sonji Antonijević je rekla da će se, u cilju svođenja trajanja suđenja na najmanju moguću meru, ukinuti mogućnost donošenja privremene mere u postupcima izvršenja, uvešće se eletronska tabla, Zakon će skratiti rok za podnošenje progovora trećeg lica sa 15 na 8 dana, uvešće se skraćeni izvršni postupak, u ostavinskom postupku će samo notari biti nadležni i još jedna novina je primena Zakona o medijaciji.

Koordinatorka antikorupcijskog savetovališta organizacije Transparentnost Srbija, Maja Karišić, je objasnila na koje sve načine civilni sektor pomaže građanima u ostvarivanju svojih prava u sudskim postupcima.

Građane je zanimalo zašto suđenja dugo traju, koje propise je potrebno promeniti kako bi se rad pravosuđa poboljšao, kao i kako stupiti u kontakt sa predsednikom suda.

Projekat „Otvorena vrata pravosuđa“ za cilj ima jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija kroz poboljšanje komunikacije između građana i pravosuđa. Projekat realizuje koalicija koju čine 12 organizacija koje se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije, kao i strukovna udruženja pravosuđa.Za reč se javio gospodin koji ima postupak u vezi sa korišćenjem grobnog mesta, trenutno je postupak po žalbi pred Višim sudom i dugo traje. Predsednik mu je savetovao da traži prijem kod predsednika Višeg suda, i da traži da pokušaju da njegov predmet uzmu poreko reda zbog godina starosti.

 

 

Agende_Tematska otvorena vrata_Kragujevac (12.09.2019.)Održana Tematska otvorena vrata u Kragujevcu: Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku?

 

U saradnji sa Osnovnim sudom u Kragujevcu, održana su druga po redu Tematska otvorena vrata u Kragujevcu 9. decembra 2019. godine na temu “Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku”. Na događaju su učestvovali predstavnici Foruma sudija Srbije, Centra za evropske politike, USAID Projekta vladavine prava, Komore javnih izvršitelja i sudija Osnovnog suda u Kragujevcu.

 

Građani treba da imaju poverenja u javne izvršitelje jer su oni dovoljno kompetentni, a sa druge strane, njihov rad je pod kontrolom suda, rekla je Jelena Damljanović, predsednica  Izvršnog odeljenja Osnovnog suda u Kragujevcu. Ona smatra da će izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju doprineti povećanju efikasnosti, jer će sudije biti rasterećenije, te kako je rekla, očekuje apsolutnu ažurnost u izvršnim postupcima. 

Javna izvršiteljka Danica Čolović je ocenila da su građani nedovoljno ili loše informisani i zato često donose pogrešne zaključke o izvršnom postupku. Ona je istakla da su skupovi poput „Otvorenih vrata pravosuđa“ veoma korisni, kao mogućnost za razmenu iskustava građana i izvršitelja, koja je dobrodošla i doprinosi boljem razumevanju.  Kao jednu od važnih promena u postupku izvršenja navela  je uvođenje elektronske oglasne table. Kako je dostava rešenja jedan od najvećih problema u dosadašnjoj praksi, predviđeno je da se ubuduće, nakon neuspelog pokušaja ličnog uručenja, rešenje o izvršenju objavljuje na elektronskoj, umesto samo na oglasnoj tabli suda, kao što je sada slučaj. Na taj način, svaki građanin će preko interneta moći da pristupi elektronskoj oglasnoj tabli i proveri da li je dužnik u nekom izvršnom postupku.  Izvršiteljka Čolović je navela i da izmene zakona predviđaju povećanje iznosa plate ili penzije koji će biti „zaštićen“ od naplate duga, a novina je i da se jedina nepokretnost ne može prodati radi namirenja potraživanja iz komunalnih i srodnih delatnosti, koja su manja od 5.000  evra. Kako je naglasila, većoj transparentnosti čitavog procesa, doprinoće i to što će se javno nadmetanje za prodaju nepokretnosti od 1. jula 2020. organizovati isključivo preko elektronske licitacije. Čolović je navela primer Mađarske, gde su nepokrenosti na takvim javnim prodajama dostizale 10 puta veću vrednost od početne cene.

Dušan Protić iz Centra za evropske politike istakao je značaj dostave, odnosno prijema rešenja o izvršenju za dalji tok postupka. On je rekao da građani treba da prihvataju pismena koja im se dostavljaju i da prijavljuju svaku promenu boravišta, jer se u suprotnom može desiti da za dug saznaju tek kad im bude naplaćen. Pravna posledica je što u tom slučaju, više nemaju mogućnost da ulože prigovor na rešenje o izvršenju. Protić je naglasio da je neadekvatna pravna pomoć ključni problem za građane, pre svega, u procesima male vrednosti, gde su troškovi naknade za advokate daleko veći od potraživanja, a nema ni dovoljno odgovarajuće besplatne pravne pomoći.

Da su građani koji su imali dovoljno znanja bili u prednosti u izvršnom postupku, rekao je Uroš Poluga, viši pravni savetnik, u USAID-ovom Projektu vladavine prava. Ocenio je da izmene zakona o izvršenju i obezbeđenju idu u dobrom pravcu, kada je reč o dostavi rešenja, što je kako je naveo, generalno,veliki problem našeg pravosuđa. On je rekao da civilni sektor ima značajnu ulogu u čitavom procesu unapređenja izvršnog postupka i da bi građani trebalo da koriste usluge koje im pružaju razne organizacije i udruženja. Pored toga, i medijsko izvešavanje može da doprineti da se bolje upoznaju sa svojim pravima.

Događaj je održan u okviru projekta Otvorena vrata pravosuđa uz finansijsku podršku USAID Srbija.

Izvor: http://www.glassumadije.rs/tematska-otvorena-vrata-kako-obezbediti-efikasnost-i-pravicnost-u-izvrsnom-postupku/
 

agendatematska-otvorena-vratakragujevac-09122019-2.pdf

 

Prijavite se

Pretraga